Karin S Lindelöf

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Läs mer om Karin S Lindelöfs forskning på Uppsala universitets webbplats.

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Om tjejlopp – Tjejfest eller seriös satsning?