Karin Weman Josefsson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle

Läs mer om Karin Josefssons forskning på Högskolan i Halmstads webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Nyckelord: