Katarina Schenker

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linnéuniversitetet, Institutionen för idrottsvetenskap

Läs mer om Katarina Schenkers forskning på Linnéuniversitetets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Nyckelord: