Katarina Steding-Ehrenborg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Lunds universitet, Skånes Universitetssjukhus Lund
Avdelningen för fysioterapi

Läs mer om Katarina Steding-Ehrenborgs forskning på Lunds universitets webbplats

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Inga artiklar än så länge
Nyckelord: