Kent Löfgren

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Pedagogiska institutionen

Läs mer om Kent Löfgren forskning på Umeå universitet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Det stora lyftet uteblev