Kerstin Hamrin

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan,  Kultur och lärande

Läs mer om Kerstin Hamrins forskning på Gymnastik- och idrotthögskolans webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Nyckelord: