Khalik Salman

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Mittuniversitetet, Ekonomivetenskap och juridik (EVJ)

Läs mer om Khalik Salman forskning på Mittuniversitetet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
(När) ska man byta tränare?