Klaus Solberg Søilen

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Högskolan i Halmstad, företagsekonomi på Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Läs mer om Klaus Solberg Søilen och hans forskning på Högskolan i Halmstads webbplats

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Bara segrar bygger inga varumärken
Nyckelord: