Kristina Löwing

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Läs mer om Kristina Löwing forskning på Karolinska institutet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Hitta rätt träning för unga med nedsatt funktion