Kristjan Oddsson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan, Fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer om Kristjan Oddsson forskning på Gymnastik- och idrottshögskolan webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge