Lars-Eric Thornell

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Läs mer om Lars-Eric Thornells forskning på Umeå universitets webbplats.

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Styrketräning med eller utan doping
Nyckelord: