Lars Kristén

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Högskolan i Halmstad,  Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Läs mer om Lars Kristen forskning på Högskolan i Halmstad webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge