Lars Nyberg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, psykologi och neurovetenskap

Läs mer om Lars Nybergs forskning på Umeå universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Blir man smart av att jogga?