Lars Pihl

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan, Prestation och träning

Läs mer om Lars Pihl forskning på Gymnastik- och idrottshögskolan webbplats.

 

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge