Lena Kallings

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Gymnastik- och idrottshögskolan, Fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer om Lena Kallings forskning på Gymnastik- och idrottshögskolans webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Fysisk aktivitet på recept (FaR) en fungerande metod!