Lennart Johansson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linnéuniversitetet, Samhällsvetenskapliga institutionen

Läs mer om Lennart Johansson på Linnéuniversitetet webbsida.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Några tankar kring idrott och alkohol
Nyckelord: