Liisa Byberg

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, ortopedi

Läs mer om Lisa Byberg på Uppsala universitet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Glada knän räddar damspelares karriärer