Lina Lundgren

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Högskolan i Halmstad, Centrum för välfärd, hälsa och idrott

Läs mer om Lina Lundgrens forskning på Högskolan i Halmstads webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Kitesurfarnas skador kartlagda
Nyckelord: