Louise Rönnqvist

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Institutionen för psykologi

Läs mer om Louise Rönnqvists forskning på Umeå universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Bättre golfprestation med timingträning
Nyckelord: