Magnus Forslund

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linnéuniversitetet, Institutionen för organisation och entreprenörskap

Läs mer om Magnus Forslunds forskning på Linnéuniversitetets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge