Maléne Lindholm

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Läs mer om Maléne Lindholm och hennes forskning på Karolinska institutets webbplats

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Träning påverkar muskelns arvsmassa