Maria Sundin

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Göteborgs universitet, Institutionen för fysik

Läs mer om Maria Sundins forskning på Göteborgs universitets webbplats

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Friska hästar med ny sportteknologi