Marita Löfgren Harringe

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Läs mer om Marita Löfgren Harringe forskning på Karolinska institutet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Truppgymnastik