Markus Naarttijärvi

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Läs mer om Markus Naarttijärvi forskning på Umeå universitet webbplats.

 

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
När rätten sätter gränser