Mats Johnsson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Malmö högskola, Institution Enhet

Läs mer om Mats Johnsson forskning på Malmö högskola webbplats.

 

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Parkour: En lek eller ett nutida idrottsligt fenomen?
Nyckelord: