Mattias Johansson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer om Mattias Johanssons forskning på Örebro universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Må bra och prestera väl med qigong