Michael Rönnlund

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Psykologiska institutionen

Läs mer om Michael Rönnlunds forskning på Umeå universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Ger en aktiv livsstil bättre minne?