Natalia Stambulova

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle

Läs mer om Natalia Stambulovas forskning på Högskolan i Halmstads webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Psykologiska aspekter på idrottskarriären
Nyckelord: