Nils-Krister Persson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Högskolan i Borås, Sektionen för textil textilteknologi

Läs mer om Nils-Krister Persson och hans forskning på Högskolan i Borås webbplats

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Smarta textilier kan revolutionera idrotten