Ola Thorsson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Lunds universitet, Klinisk fysiology

Läs mer om Ola Thorsson forskning på Lunds universitet webbplats.

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Muskelskador - Diagnostik och behandling