Patrik Steorn

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Stockholms universitet, Centrum för modevetenskap

Läs mer om Patrik Steorns forskning på Stockholms universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge