Per-Mats Janarv

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)
Läs mer om Per-Mats Janarvs forskning på Karolinska Institutets webbplats.

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Inga artiklar än så länge