Per Swärd

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Lunds universitet, klinisk medicin med inriktning ortopedi
Läs mer om Per Swärd forskning på Lunds universitet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Stor risk för artros efter allvarlig knäskada