Peter Adolfsson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Göteborgs universitet, kliniska vetenskaper

Läs mer om Peter Adolfsson forskning på Göteborgs universitet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Konsten att träna med sin diabetes