Peter Pagels

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linnéuniversitetet, Institutionen för idrottsvetenskap

Läs mer om Peter Pagels forskning på Linnéuniversitetets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Promenaden som sänker blodfetterna
Nyckelord: