Philip Aagaard

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska institutet, Institutionen för medicin

Läs mer om Philip Aagaard forskning på Karolinska institutet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Lidingöloppet – en svensk klassiker i förändring