Ronny Lorentzon

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Läs mer om Ronny Lorentzon forskning på Umeå universitet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Idrottsmedicinska enheten i Umeå