Sofia Bunke

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Läs mer om Sofia Bunke forskning på Lunds universitet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Socialt stöd på gott och ont
Nyckelord: