Sören Hjälm

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer om Sören Hjälm och hans forskning på Örebro universitets webbplats

 

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Lång väg tillbaka för utbrända elittränare