Sture Forsgren

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Umeå universitet, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Anatomi

Läs mer om Sture Forsgrens forskning på Umeå universitets webbplats.

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Senvävnad utan nerver
Nyckelord: