Susanna Radovic

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer om Susanna Radovic forskning på Göteborgs universitet webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Tuffa män och moderliga kvinnor till häst