Sverker Sörlin

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier

Läs mer om Sverker Sörlin och hans forskning på KTH:s webbplats

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Skidåkare med känsla för det rationella
Nyckelord: