Thomas Johansson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Läs mer om Thomas Johansson och hans forskning på Göteborgs universitets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Gymkulturen balanserar på könsgränserna
Nyckelord: