Tomas Movin

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Läs mer om Tomas Movin forskning på Karolinska institutet webbplats.

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Kronisk akillodyni - vad är det?