Tomas Schiffer

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Läs mer om Tomas Schiffers forskning på Karolinska institutets webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Antioxidanter på burk försämrar prestationen