Toomas Timpka

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Läs mer om Toomas Timpka och hans forskning på Linköpings universitets webbplats

Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Inga artiklar än så länge