Torgny Ottosson

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Högskolan Kristianstad, lärande och miljö

Läs mer om Torgny Ottosson forskning på Högskolan Kristianstad webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Vem är orienteraren?