Torsten Buhre

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

Läs mer om Torsten Buhre forskning på Malmö högskola webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Hur gör vi för att vinna matchen?
Nyckelord: