Ulrika Tranaeus

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Karolinska institutet, Institutet för miljömedicin

Läs mer om Ulrika Tranaeus forskning på KI:s webbplats

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Ger mindre stress färre skador?