Viveka Berggren Torell

Telefon:
E-post:
Lärosäte:

Högskolan i Borås, företagsekonomi och textilt management

Läs mer om Viveka Berggren på Högskolan i Borås webbplats.

Forskningsrapporter:
Inga artiklar än så länge
Artiklar i Svensk Idrottsforskning:
Klädda för fotboll – Lätta, snabba och snygga
Nyckelord: